0

Sadnja Loznih Kalemova

Kako se sade lozni kalemovi,najbolji saveti

 Od vremena nabavke loznih kalemova, pa do momenta njihove sadnje, posebnu pažnju treba obratiti na njihovu zaštitu od izmrzavanja, isušivanja i napada plesni i raznoraznih štetocina. Iz tog razloga  kalemovi se moraju čuvati u odgovarajucem trapu ili skladištu.

Za sadnju obavezno upotrebiti samo visoko kvalitetan sadni materijal, a to znaci da zadovoljava sledeće kriterijume:

  1. anatomsko-morfološke,
  2. fiziološke,
  3.       genetske i zdravstvene, odnosno lozni sadni materijal koga prati i  odgovarajuca dokumentacija:
  4. deklaracija o kvalitetu sadnog materijala,
  5. sertifikat o autenticnosti i čistoti sorte i
  6. uverenje ozdravstvenom stanju.

 Posle izvršenog pregleda i odabiranja kalemova za sadnju, pristupa se neposrednoj pripremi kalemova za sadnju.Vreme od iznošenja loznih kalemova do njihove sadnje treba da bude što kraće.

Priprema sadnog materijala predsadnju obuhvata:

  1. pregled i odbacivanje sadnica koje ne odgovaraju postavljenim kriterijumima,
  2. prekracivanje lastara na 1-2 okca,
  3. prekracivanje svih korenova na 10-12 cm.

  Priprema kalemova treba da se izvodi na zašticenom mestu, kako kalemovi ne bi bili izloženi isušivanju od sunca ili vetra, treba ih održavati u vlažnom stanju kvašenjem ili provizornim trapljenjem u vlažnom pesku. Pripremljeni kalemovimoraju se zasaditi za 2-3 dana.

Vreme sadnje

 U našim klimatskim uslovima loza se sadi u toku zimskog mirovanja najcešce u prolece i jesen. Najbolje je da se obavi tokom marta meseca, odnosno čim se zemljište prosuši i zagreje.

Dubina sadnje

   Dubina sadnje vinove loze zavisi od reljefa i klime. U načelu lozu treba saditi tako da spojno mesto na loznom kalemu bude u nivou površine zemlje. Na nagnutim terenima usled erozije na gornjim delovima parcele dolazi do spiranja a na nižim do zatrpavanja. Na višim mestima spojna mesta postaju ogoljena a na nižim zatrpana. Da bi se to ublažilo na višim delovima kalemovi se sade tako da budu 3-4 cm ispod, a na nižim delovima 3-4 cm iznad površine zemlje. Dubina sadnje kalemova iznosi 35-40cm.