0

LOZNI KALEMOVI

STONE SORTE VINOVE LOZE

Stonim sortama nazivamo sorte vinove loze čiji se plodovi uglavnom koriste u svežem stanju. Za razliku od onih koje nazivamo vinskim, one imaju krupnije grozdove, sa krupnijim zrnima, ali je sadržaj šećera u njima manji. Karakteristike koje čine dobru stonu sortu su: lep spoljni izgled, prijatan ukus i miris, da dobro podnosi transport i čuvanje u hladnjači. 

VINSKE SORTE VINOVE LOZE

Vinskim sortama nazivamo one sorte vinove loze čiji se plodovi pretežno koriste za proizvodnju vina. Danas je u svetu poznato preko hiljadu takvih sorti. Osobine koje se naročito vrednuju u oceni kvaliteta jedne vinske sorte su sadržaj šećera i ukupnih kiselina u grožđanom soku, kao i aromatične materije.

Plant Shop --- Novosti Saveti Akcije

Uvek u toku sa najnovijim vestima i savetima iz oblasi voćarstva i vinogradarstva ...