0

Vinova Loza Sorte

Podela sorti

  Danas na svetu ima puno sorti vinove loze, da im se i broja ne zna. Da bi se lakše proučavale, predstavljale ili iz drugih razloga, one se klasifikuju. Klasifikacija ili svrstavanja sorti grožđa takođe ima puno. One najčešće su: po boji grožđa, na crne i bele sorte ili po nameni, ili po onome za šta se najviše koriste, pa imamo vinske i stone sorte. Dalja klasifikacija sorti ide u pravcu svrstavanja prema poreklu sorte, boji vina koje se od nje pravi, zatim od kvaliteta vina koje se od nje pravi, vremna zrenja, otpornosti na bolesti itd. Mi ćemo se ovde baviti jednom od najosnovniji podela sorti na stone i vinske.

  Stone i vinske sorte grožđa se značano razlikuju po svojim morfološkim i prozvodnim karakteristikama. Kod vinskih sorti prioritet se daje proizvodnim karakteristikama, a estetski izgled je manje važan. Dele se na sorte za proizvodnju belih i crnih, odnosno crvenih vina. Unutar njih se dele na sorte za proizvodnju visoko kvalitetna vina, kvalitetnih vina, stonih vina, desertnih vina, vinskog destilata itd. Karakteristike koje bi trebale da krase dobru stonu sortu su: sreednje krupni do krupni i rastresiti grozdovi, sa krupnim bobicama, ovalnog ili izduženog oblika i ujednačene veličine i boje. Još jedna rkterisika koja je na ceni kod stonog grožđa je da ima muskatnu aromu.

Vreme sazrevanja

  Jedan francuski ampelograf (Pulliat) napravio je klasifikaciju sorti prema vremenu zrenja grožđa. Kao „standard“ uzeo je sortu Šasla bela (ili Plemenka) i sve ostale sorte podelio u pet grupa:

    Prva grupa – veoma rane sorte, sazrevaju pre sorte Šasla bela , od 5 – 25. jula;

    Druga grupa – rane sorte, pripadaju epohi sazrevanja, sazrevaju istovremeno kada i Šasla bela, od 1 – 25. avgusta;

    Treća grupa – srednje kasne sorte, pripadaju drugoj epohi zrenja, od 25. avgusta – 10. septembra;

    Četvrta grupa – kasne sorte, pripadaju trećoj epohi zrenja, od 15. septembra – 1. oktobra;

    Peta grupa – veoma kasne sorte, pripadaju četvrtoj epohi zrenja, od 5 – 25. oktobra.